Rus2018-09-11T03:12:48+00:00

Når mamma og pappa drikker
Tegninger til dokumentar i NRK Supernytt under rus-uka 2016.
https://nrksuper.no/super/supernytt/2016/06/02/nar-mamma-og-pappa-drikker/